500

Oops! Something went wrong.

There was an error processing your request. Please, try again.
If the problem persists, contact support.

Home
Qui định Số: 4290/QD-TLĐ về thu, chi, quản lý tài chính, tài sản công đoàn cơ sở

Qui định Số: 4290/QD-TLĐ về thu, chi, quản lý tài chính, tài sản công đoàn cơ sở

Cơ quan ban hành: Tổng liên đoàn lao động Việt Nam

Loại văn bản: Quy định

Hiệu lực: ngày 01 tháng 03 năm 2022

Đối tượng: Công đoàn cơ sở

Nội dung: Về việc ban hành quy định thu, chi, quản lý tài chính, tài sản công đoàn cơ sở

Chi tiết xin mời xem nội dung tệp đính kèm

 

 

Tải xuống file đính kèm

Tác giả: Nguyễn Văn Toan