500

Oops! Something went wrong.

There was an error processing your request. Please, try again.
If the problem persists, contact support.

Home
Danh sách trúng tuyển vào lớp 10 trường THPT Trung Giã năm học 2022-2023

Danh sách trúng tuyển vào lớp 10 trường THPT Trung Giã năm học 2022-2023

Tổng số học sinh trúng tuyển nguyện vọng 1 với điểm chuẩn là 29.75 là 505 em

Tổng số học sinh trúng tuyển nguyện vọng 2 với điểm chuẩn là 30.75 là 31 em

Tổng số học sinh trúng tuyển nguyện vọng 3 với điểm chuẩn là 31.75 là 5 em

Tổng số học sinh trúng tuyển ở cả 3 nguyện vọng là 541 em.

Chi tiết xin mời xem nội dung tệp đính kèm

Tải xuống file đính kèm

Tác giả: Nguyễn Văn Toan