500

Oops! Something went wrong.

There was an error processing your request. Please, try again.
If the problem persists, contact support.

Home
Toàn trường chuyển sang học trực tuyến từ ngày 28/02/2022

Toàn trường chuyển sang học trực tuyến từ ngày 28/02/2022

Theo thông báo số 149/TB-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ngày 25 tháng 2 năm 2022 đính kèm bảng đánh giá cấp độ dịch trên địa bàn, xã Trung Giã, huyện Sóc Sơn có cấp độ 3 (màu cam). Vì vậy, từ thứ Hai ngày 28/02/2022 toàn bộ các lớp học của trường chuyển sang hình thức học trực tuyến (online) cho đến khi có thông báo tiếp theo. Nhà trường trân trọng thông báo để các bậc phụ huynh và các em học sinh được biết.

Thời gian biểu học trực tuyến áp dụng như trước: Tiết 1 buổi sáng bắt đầu lúc 7h15, buổi chiều bắt đầu lúc 13h00. Mỗi tiết học 40 phút, nghỉ giữa giờ 10 phút.

(còn nữa...)

Tác giả: Nguyễn Văn Toan