500

Oops! Something went wrong.

There was an error processing your request. Please, try again.
If the problem persists, contact support.

Home
Thông báo kết quả xếp lớp 10 năm học 2022-2023

Thông báo kết quả xếp lớp 10 năm học 2022-2023

Khối 10 năm học 2022-2023 sẽ học chương trình giáo dục phổ thông 2018. Trong đó, ngoài các môn học bắt buộc theo quy định thì...

Các lớp 10A12345 sẽ học các môn học tự chọn: Vật lí + Hóa học + Sinh học + Lịch sử + Tin học

Các lớp 10D123  sẽ học các môn học tự chọn: Lịch sử + Địa lí + GDKT&PL + Vật lí + Tin học

Các lớp 10D45 sẽ học các môn học tự chọn: Lịch sử + Địa lí + GDKT&PL + Vật lí + Công nghệ

Các lớp 10D67 sẽ học các môn học tự chọn: Lịch sử + Địa lí + GDKT&PL + Hóa học + Công nghệ

Căn cứ vào cách tính điểm xếp lớp chọn đối với các lớp 10A1, 10A2, 10D1, 10D2 và nguyện vọng lựa chọn các tổ hợp môn học tự chọn trong phiếu đăng ký xếp lớp của học sinh khi nộp hồ sơ nhập học, Ban giám hiệu nhà trường xin công bố kết quả xếp lớp như sau...

Chi tiết danh sách lớp xin mời xem nội dung tệp đính kèm

Tải xuống file đính kèm

Tác giả: Nguyễn Văn Toan