500

Oops! Something went wrong.

There was an error processing your request. Please, try again.
If the problem persists, contact support.

Home
Thông báo Bảng ghi tên dự thi lý thuyết nghề phổ thông năm 2021

Thông báo Bảng ghi tên dự thi lý thuyết nghề phổ thông năm 2021

Địa điểm thi THPT Trung Giã bao gồm những học sinh lớp 12 của trường THPT Trung Giã và THPT Đặng Thai Mai.

Danh sách phòng thi được sắp theo môn thi làm vườn và tin học văn phòng như tệp đính kèm.

Tác giả: Nguyễn Văn Toan

Tải xuống file đính kèm

Tải xuống file đính kèm

Tác giả: Nguyễn Văn Toan