500

Oops! Something went wrong.

There was an error processing your request. Please, try again.
If the problem persists, contact support.

Home
Điều chỉnh thời gian tổ chức thi nghề đợt 2 Kỳ thi và cấp chứng chỉ nghề phổ thông năm 2021

Điều chỉnh thời gian tổ chức thi nghề đợt 2 Kỳ thi và cấp chứng chỉ nghề phổ thông năm 2021

Căn cứ Thông báo số 169/TB-UBND ngày 04/3/2022 của UBND thành phố Hà Nội về đánh giá cấp độ dịch trong phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn Thành phố Hà Nội; thực hiện các quy định về phòng, chống dịch bệnh Covid-19, nhằm đảm bảo an toàn cho học sinh, giáo viên, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội thông báo diều chỉnh thời gian tổ chức đợt 2 Kỳ thi và cấp chứng nhận nghề phổ thông cấp trung học phổ thông năm 2021 như sau:

- Thi lý thuyết: Sáng ngày 17/4/2022.

- Thi thực hành: Từ chiều ngày 17/4/2022 đến hết ngày 21/4/2022.

(Có Lịch công tác đợt 2 Kỳ thi nghề phổ thông cấp trung học phổ thông năm 2021 gửi kèm)

Tải xuống file đính kèm

Tác giả: Nguyễn Văn Toan