500

Oops! Something went wrong.

There was an error processing your request. Please, try again.
If the problem persists, contact support.

Home
Thời khóa biểu số 7 (Áp dụng từ ngày 9 tháng 5 năm 2022)

Thời khóa biểu số 7 (Áp dụng từ ngày 9 tháng 5 năm 2022)

Thời gian vào tiết 1 buổi sáng giữ nguyên: 7 giờ 15 phút

Thời gian vào tiết 1 buổi chiều thay đổi thành: 13 giờ 00 phút

Xin mời quí thầy cô giáo xem thời khóa biểu theo <<tên giáo viên tại đây>>

Các lớp xem thời khóa biểu theo <<tên lớp tại đây>>

Các lớp khối 12 xem thời khóa biểu theo <<phòng học thêm tại đây>>

Tác giả: Nguyễn Văn Toan