500

Oops! Something went wrong.

There was an error processing your request. Please, try again.
If the problem persists, contact support.

Home
Thời khóa biểu số 6 áp dụng từ ngày 14 tháng 11 năm 2022

Thời khóa biểu số 6 áp dụng từ ngày 14 tháng 11 năm 2022

Lý do điều chỉnh: GV Đoàn Phương Hà đi làm trở lại

Phạm vi điều chỉnh: Một số ít các lớp học buổi chiều bị đổi thứ tự tiết dạy ở một số buổi, trong đó có lớp 10A3, còn lại đa số giữ nguyên

Chi tiết

>>>Xem toàn trường Buổi sáng hoặc Buổi chiều

>>>Xem theo tên giáo viên

>>>Xem theo tên lớp

>>>Xem theo phòng học thêm Buổi sáng hoặc Buổi chiều

Tác giả: Nguyễn Văn Toan