500

Oops! Something went wrong.

There was an error processing your request. Please, try again.
If the problem persists, contact support.

Home
Thời khóa biểu số 4 áp dụng từ ngày 24 tháng 10 năm 2022

Thời khóa biểu số 4 áp dụng từ ngày 24 tháng 10 năm 2022

Lý do điều chỉnh:

+ Một số lớp đã thực hiện ôn xong các môn Lịch sử, Địa lí, GDCD trước khi thi giữa kỳ 1 nên để tránh bỏ trống phòng học trong tuần cần phải xếp lại

+ Điều chỉnh để nhóm Sinh dạy thay cho đ/c Hà (sinh) đi học tiếp đến trung tuần tháng 11/2022

+ Điều chỉnh để đ/c Quang (HĐ toán) xin đi học tiếp vào các ngày cuối tuần

>>>Xem toàn trường sáng tại đây

>>>Xem toàn trường chiều tại đây

>>>Xem theo tên giáo viên tại đây

>>>Xem theo tên lớp tại đây

>>>Xem theo phòng thêm buổi sáng tại đây

>>>Xem theo phòng thêm buổi chiều tại đây

 

 

Tác giả: Nguyễn Văn Toan