500

Oops! Something went wrong.

There was an error processing your request. Please, try again.
If the problem persists, contact support.

Home
Thời khóa biểu số 2 áp dụng từ ngày 10 tháng 10 năm 2022

Thời khóa biểu số 2 áp dụng từ ngày 10 tháng 10 năm 2022

Những lưu ý quan trọng về thời khóa biểu Số 2, áp dụng từ Tuần 6 (ngày 10/10/2022):

* Riêng các lớp học thêm chiều thứ 7 và chiều chủ nhật học từ 13 giờ 00, bắt đầu tiết 1.

* Đối với các lớp 12A1, 11A1, 10A1, 10A2 tại buổi có cả 3 môn Toán+, Vật lí+, Hóa học+ thì buổi đó chỉ học 1 môn theo quy luật: Tuần 1 học Toán+ = > Tuần 2 học Vật lí+ = > Tuần 3 học Hóa học + = > Tuần 4 học Toán +.

* Đối với các lớp 12D1, 11D1, 10D1, 10D2 tại buổi có cả 3 môn Toán+, Ngữ văn+, Ngoại ngữ 1+ thì buổi đó chỉ học 1 môn theo quy luật: Tuần 1 học Toán+ = > Tuần 2 học Ngữ văn+ = > Tuần 3 học Ngoại ngữ 1+ = > Tuần 4 học Toán +.

Ngoài ra:

* Các lớp 12A học ôn môn Sinh học+ trong 2 buổi theo TKB trước khi thi giữa kỳ 1.

* Các lớp 12D học ôn Lịch sử + (6 tiết), Địa lí + (6 tiết), GDCD+ (3 tiết) trước khi thi giữa kỳ 1. Tại các buổi học có 3 môn như vậy thì lớp học theo sự sắp xếp của bộ 3 thầy cô giáo bộ môn của lớp đó sao cho mỗi buổi chỉ học 3 tiết của 1 môn rơi vào các thứ đã xếp.

* Các lớp 11A học cố định môn Nghề Tin học văn phòng như trong TKB.

* Các lớp 11D học cố định môn Nghề làm vườn như trong TKB (trừ 11D1, 11D2 học nghề tin học văn phòng). Tại các buổi có các môn học Lịch sử+, Địa lí+ thì học 1 buổi học Lịch sử + (3 tiết) và 2 buổi học Địa lí+ (6 tiết) theo sự nhắc nhở của giáo viên bộ môn lớp đó trước khi kỳ thi cuối kỳ 1 diễn ra. Các buổi có môn học đó, nếu rơi vào buổi sáng thì học tiết 1, 2, 3. Nếu rơi vào buổi chiều thì học tiết 3, 4, 5.

Các lớp 11D123456 tiếp tục môn công nghệ theo quy luật: Mỗi buổi học 3 tiết 1, 2, 3 của thứ có tiết công nghệ trong TKB, nhưng học cách cứ 3 tuần học 1 buổi vào thứ đã sắp theo sự nhắc nhở của giáo viên bộ môn, tại đúng phòng quy định.

Tác giả: Nguyễn Văn Toan