500

Oops! Something went wrong.

There was an error processing your request. Please, try again.
If the problem persists, contact support.

Home
Thời khóa biểu số 1 áp dụng từ ngày 5 tháng 9 năm 2022

Thời khóa biểu số 1 áp dụng từ ngày 5 tháng 9 năm 2022

Một số lưu ý đối với thời khóa biểu này:

Tiết 1 buổi sáng bắt đầu từ lúc 7 giờ 15 phút

Tiết 1 buổi chiều bắt đầu từ lúc 13 giờ 00 phút

* Môn công nghệ các lớp 11D1, 11D4 học vào các tuần 1, 4, 7, 10, 13, 16; các lớp 11D2, 11D5 học vào các tuần 2, 5, 8, 11, 14, 17; các lớp 11D3, 11D6 học vào các tuần 3, 6, 9, 12, 15, 18;

* Môn Tin học các lớp 11D123456 học tại phòng máy tính trong vòng 12 tuần của học kỳ 1;

* Môn Ngoại ngữ * là môn Tiếng Anh do người nước ngoài giảng dạy

* Môn học thêm của các lớp 11D123456 nếu học vào chiều thứ 7 thì học tại phòng học chính khóa của lớp đó.

- Thầy/cô giáo xem thời khóa biểu <<<THEO TÊN GIÁO VIÊN TẠI ĐÂY>>>

- Học sinh xem thời khóa biểu lớp <<<THEO TÊN LỚP TẠI ĐÂY>>>

- Xem thời khóa biểu theo phòng học trái buổi <<<BUỔI SÁNG TẠI ĐÂY>>>

- Xem thời khóa biểu theo phòng học trái buổi <<<BUỔI CHIỀU TẠI ĐÂY>>>

- Xem thời khóa biểu toàn trường  <<<TẠI ĐÂY>>> hoặc <<<TẠI ĐÂY>>>

Tác giả: Nguyễn Văn Toan