500

Oops! Something went wrong.

There was an error processing your request. Please, try again.
If the problem persists, contact support.

Home
Thời khóa biểu số 06 (Áp dụng từ ngày 4 tháng 4 năm 2022)

Thời khóa biểu số 06 (Áp dụng từ ngày 4 tháng 4 năm 2022)

Lý do điều chỉnh:

1) Thầy giáo Nguyễn Văn Hà (môn Ngữ văn) chuyển công tác về trường THPT Xuân Giang, Sóc Sơn, Hà Nội kể từ ngày 1 tháng 4 năm 2022. Do đó, đã có sự điều chỉnh phân công chuyên môn của môn Ngữ văn đối với các lớp liên quan.

2) Ngoài ra kể từ ngày 04 tháng 4:

Các lớp 12 ban A bổ sung lịch ôn thi cuối kỳ 2 môn Sinh học (học trong 3 tuần, tương ứng 3 buổi/lớp);

Các lớp 12 ban D bổ sung lịch ôn thi cuối kỳ 2 các môn Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân (học trong 3 tuần, tương ứng 3 buổi/lớp/môn);

Các lớp 10 ban D bổ sung lịch ôn thi cuối kỳ 2 môn Lịch sử (học trong 3 tuần, tương ứng 3 buổi/lớp);

Các lớp 11 ban D bổ sung lịch ôn thi cuối kỳ 2 môn Lịch sử (học trong 2 tuần, tương ứng 2 buổi/lớp);

>>Xem thời khóa biểu theo TÊN GIÁO VIÊN tại đây<<

>>Xem thời khóa biểu theo TÊN LỚP tại đây<<

>>Xem thời khóa biểu theo PHÒNG HỌC THÊM SÁNG tại đây<<

>>Xem thời khóa biểu theo PHÒNG HỌC THÊM CHIỀU tại đây<<

Tác giả: Nguyễn Văn Toan