500

Oops! Something went wrong.

There was an error processing your request. Please, try again.
If the problem persists, contact support.

Home
Thời khóa biểu số 05 (Áp dụng từ ngày 21 tháng 03 năm 2022)

Thời khóa biểu số 05 (Áp dụng từ ngày 21 tháng 03 năm 2022)

Lý do điều chỉnh: Thay đổi thời khóa biểu của thầy giáo Ngô Văn Chiến vì lý do sức khỏe dẫn đến thời khóa biểu của một số lớp và một số thầy cô giáo bị thay đổi theo.

Thời khóa biểu này được áp dụng từ thứ Hai, ngày 21 tháng 3 năm 2022. Các thầy cô giáo và các em học sinh lưu ý thực hiện.

>>Xem thời khóa biểu theo tên giáo viên tại đây>>

>>Xem thời khóa biểu theo danh sách lớp tại đây>>

>>Xem thời khóa biểu toàn trường buổi sáng tại đây>>

>>Xem thời khóa biểu toàn trưởng buổi chiều tại đây>>

>>Xem thời khóa biểu học thêm sáng theo phòng tại đây>>

>>Xem thời khóa biểu học thêm chiều theo phòng tại đây>>

>>Chi tiết toàn bộ thời khóa biểu xin mời xem tại đây>>

Cảm ơn quý vị đã đọc tin!

Tác giả: Nguyễn Văn Toan