500

Oops! Something went wrong.

There was an error processing your request. Please, try again.
If the problem persists, contact support.

Home
Thời khóa biểu ôn thi tốt nghiệp khối 12 và ôn tập hè khối 11 năm 2022

Thời khóa biểu ôn thi tốt nghiệp khối 12 và ôn tập hè khối 11 năm 2022

Thời khóa biểu này được áp dụng từ ngày 30 tháng 5 năm 2022, có một số lưu ý như sau

Về thời khóa biểu của khối 12 có sự thay đổi môn Lý 12A4 chuyển sang cho cô Liên

Về thời khóa biểu của khối 11: Các lớp 11A học ôn tập các môn Toán, Lý, Hóa; Các lớp 11D học ôn tập các môn Toán, Văn, Anh.

Phòng học của khối 12 theo phòng học truyền thống từ phòng 1 đến 12.

Phòng học của các lớp 11 từ phòng 13 đến phòng 19 (theo bảng phân phòng ở thời khóa biểu)

Tất cả các lớp đều học vào buổi sáng

Các thầy cô giáo xem theo <<<TÊN GIÁO VIÊN TẠI ĐÂY>>>

Học sinh các lớp xem theo <<<TÊN LỚP TẠI ĐÂY>>>

Xem thời khóa biểu theo <<<TÊN PHÒNG TẠI ĐÂY>>>

 

Tác giả: Nguyễn Văn Toan