500

Oops! Something went wrong.

There was an error processing your request. Please, try again.
If the problem persists, contact support.

Home
Thời khóa biểu ôn tập hè từ ngày 15 tháng 8 năm 2022 (cả 3 khối)

Thời khóa biểu ôn tập hè từ ngày 15 tháng 8 năm 2022 (cả 3 khối)

Các lớp khối 11 và 12 vẫn giữ nguyên thời khóa biểu như số trước đã công bố từ ngày 1 tháng 8 năm 2022

Các lớp khối 10 mới học vào các buổi chiều từ thứ Hai đến thứ Sáu. Chi tiết xin mời xem thời khóa biểu lớp.

Danh sách phòng học được phân bổ như sau:

Buổi sáng tiết 1 bắt đầu lúc 7 giờ 00 phút

Buổi chiều tiết 1 bắt đầu lúc 13 giờ 30 phút

Học sinh xem thời khóa biểu lớp <<<THEO TÊN LỚP TẠI ĐÂY>>>

Các thầy/cô giáo xem thời khóa biểu cá nhân <<<THEO TÊN GIÁO VIÊN TẠI ĐÂY>>>

Xem thời khóa biểu toàn trường <<<TẠI ĐÂY>>>  hoặc <<<TẠI ĐÂY>>> 

Tác giả: Nguyễn Văn Toan