500

Oops! Something went wrong.

There was an error processing your request. Please, try again.
If the problem persists, contact support.

Home
Thời khóa biểu ôn tập hè từ ngày 1 tháng 8 năm 2022 (đối với khối 11, 12 mới)

Thời khóa biểu ôn tập hè từ ngày 1 tháng 8 năm 2022 (đối với khối 11, 12 mới)

Thời khóa biểu này thực hiện hoàn toàn vào các buổi sáng, bắt đầu từ ngày 1 tháng 8 năm 2022 đối với các lớp khối 11 và 12 mới (của năm học 2022-2023). Mỗi lớp học 21 tiết/tuần, chỉ học từ tiết 1 đến hết tiết 4 từ thứ Hai đến thứ Năm, riêng sáng thứ Sáu các lớp có 5 tiết. Các lớp ban A học các môn Toán-Văn-Anh-Lý-Hóa; Các lớp ban D học các môn Toán-Văn-Anh (chi tiết có tại thời khóa biểu lớp).

Thời gian bắt đầu tiết 1 buổi sáng là: 7 giờ 00

Khối 10 mới chưa có lịch (sẽ thông báo ở các bản tin tiếp theo)

Sơ đồ phòng học được phân công như sau:

Các thầy cô giáo xem  thời khóa biểu cá nhân <<<THEO TÊN GIÁO VIÊN TẠI ĐÂY>>>

Học sinh các lớp xem thời khóa biểu lớp <<<THEO TÊN LỚP TẠI ĐÂY>>>

Xem thời khóa biểu toàn trường <<<TẠI ĐÂY>>>

Tác giả: Nguyễn Văn Toan