500

Oops! Something went wrong.

There was an error processing your request. Please, try again.
If the problem persists, contact support.

Home
Hướng dẫn thí sinh kiểm tra thông tin học bạ và đăng ký nguyện vọng thử nghiệm trên hệ thống thithptquocgia

Hướng dẫn thí sinh kiểm tra thông tin học bạ và đăng ký nguyện vọng thử nghiệm trên hệ thống thithptquocgia

1. Đối với việc rà soát kết quả học tập cấp THPT trên hệ thống Quản lý thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh:

Thí sinh tiếp tục rà soát, kiểm tra, đối chiếu kết quả học tập cấp THPT trên hệ thống, nếu phát hiện sai sót thực hiện “Báo sai sót” trên hệ thống trước 17h00 ngày 18/7/2022. (Thí sinh thực hiện theo Mục 1.1 trong Hướng dẫn sử dụng-Thí sinh)

2. Thử nghiệm đăng ký và thanh toán nguyện vọng xét tuyển:

Từ ngày 15 đến 18/7, thí sinh thực hành đăng ký nguyện vọng xét tuyển thử nghiệm (tại địa chỉ http://thisinh.thitotnghiepthpt.edu.vn) Sở GDĐT đề nghị đơn vị thông báo cho thí sinh vào thực hiện (Mục 1.2 và 1.3 Hướng dẫn sử dụng - Thí sinh) và lưu ý một số nội dung sau:

Tải xuống file đính kèm

Tác giả: Nguyễn Văn Toan