500

Oops! Something went wrong.

There was an error processing your request. Please, try again.
If the problem persists, contact support.

Home
Danh sách chia phòng thi thử tốt nghiệp THPT ngày 11, 12 tháng 6 năm 2022

Danh sách chia phòng thi thử tốt nghiệp THPT ngày 11, 12 tháng 6 năm 2022

Tổng số lượng thí sinh đăng ký dự thi: 536

Trong đó, số thí sinh đăng ký thi tổ hợp môn Khoa học Tự nhiên là: 165; thi tổ hợp môn KHoa học Xã hội là: 371

Chi tiết số báo danh và phòng thi, học sinh xem tại tệp đính kèm

Lịch thi chi tiết các môn như sau

Tải xuống file đính kèm

Tác giả: Nguyễn Văn Toan