500

Oops! Something went wrong.

There was an error processing your request. Please, try again.
If the problem persists, contact support.

Home
Đáp án các môn thi chung giữa kỳ 2 năm học 2021-2022

Đáp án các môn thi chung giữa kỳ 2 năm học 2021-2022

Đáp án mới nhất được cập nhật vào lúc 17 giờ 20 ngày 26 tháng 3 năm 2022. Trong đó: Môn Địa 12 có 1 câu sai (đáp án E) học sinh sẽ được cộng điểm câu này; Môn Tiếng Anh 12 điều chỉnh đáp án của 3 câu mỗi mã đề (tô màu vàng); Môn Hóa 11 điều chỉnh 2 đáp án của mã đề 632 (bôi vàng).

Chi tiết xin mời xem nội dung tệp đính kèm. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào về đáp án các môn thi, học sinh có thể liên hệ với giáo viên phụ trách bộ môn của lớp mình.

Tải xuống file đính kèm

Tác giả: Nguyễn Văn Toan