500

Oops! Something went wrong.

There was an error processing your request. Please, try again.
If the problem persists, contact support.

Home
Chia phòng thi cuối kỳ 1 năm học 2021-2022 (nếu được thi trực tiếp)

Chia phòng thi cuối kỳ 1 năm học 2021-2022 (nếu được thi trực tiếp)

Học sinh xem danh sách theo lớp để biết mình mang số báo danh bao nhiêu? thi tại phòng thi nào? trong trường hợp khối nào được thi trực tiếp tại trường thì áp dụng cho khối đó. Khối nào phải thi trực tuyến thì KHÔNG áp dụng số báo danh và phòng thi này.

Chi tiết xin mời xem nội dung tệp đính kèm

Tải xuống file đính kèm

Tác giả: Phạm Minh Sơn