500

Oops! Something went wrong.

There was an error processing your request. Please, try again.
If the problem persists, contact support.

Home
Trung Giã nhất toàn đoàn ngày hội thể thao cụm trường THPT Sóc Sơn - Mê Linh năm học 2022-2023

Trung Giã nhất toàn đoàn ngày hội thể thao cụm trường THPT Sóc Sơn - Mê Linh năm học 2022-2023

Cô Nguyễn Thị Tươi, hiệu trưởng THPT Trung Giã (thứ 2 từ bên trái), cô Lưu Thị Thanh Hảo (thứ 2 từ bên phải), chủ tịch công đoàn THPT Trung Giã nhận hoa từ phó chủ tịch công đoàn giáo dục Hà Nội (đứng giữa)

Thầy giáo Nguyễn Anh Hải nhất nội dung bóng bàn đơn nam cán bộ quản lí

Thầy giáo Cao Văn Ngọ nhất nội dung bóng bàn đơn nam 41 tuổi trở lên dành cho GV, NV

Cô giáo Phạm Thị Hồng Thủy nhì nội dung bóng bàn đơn nữ dành cho GV, NV

Đ/c Ngô Minh Sơn (ngoài cùng bên phải) và thầy giáo Nguyễn Đăng Khoa (thứ 3 từ bên phải) đồng giải ba bóng bàn đôi nam dành cho GV, NV

Cô giáo Nguyễn Thị Oanh và cô Nguyễn Thị La đạt giải nhất bóng bàn đôi nữ dành cho GV, NV

Thầy giáo Nguyễn Đức Toàn Thịnh đồng giải Ba nội dung bóng bàn đơn nam dưới 41 tuổi dành cho GV, NV

Thầy giáo Đỗ Ngọc Nam (thứ 2 từ bên trái) và thầy giáo Vũ Ngọc Hà (thứ 3 từ bên trái) đạt giải nhì nội dung bóng bàn đôi nam dành cho GV, NV

Cô giáo Chu Thị Hường và cô giáo Nguyễn Thị Thế Ninh đạt giải Nhất nội dung bóng bàn đôi nữ dành cho GV, NV

Tác giả: Nguyễn Văn Toan