500

Oops! Something went wrong.

There was an error processing your request. Please, try again.
If the problem persists, contact support.

Home
Một số hình ảnh từ hội thi Giáo viên dạy giỏi cấp trường năm học 2021-2022 (môn Sinh học và lịch sử)

Một số hình ảnh từ hội thi Giáo viên dạy giỏi cấp trường năm học 2021-2022 (môn Sinh học và lịch sử)

(Cô Nguyễn Thị Tươi, Hiệu trưởng nhà trường, tặng hoa chúc mừng cô Nguyễn Lệ Thủy)

(Cô giáo Nguyễn Thị Bích Ngọc trong giờ dạy thi môn Sinh học)

(Các thầy cô đại diện BGH và công đoàn, tổ chuyên môn dự giờ và tặng hoa cô Nguyễn Thị Hằng)

(Cô Nguyễn Thị Tươi, Hiệu trưởng nhà trường, tặng hoa chúc mừng cô Trần Thị Thu Hà)

(Đại diện BGH và công đoàn tặng hoa chúc mừng cô Nguyễn Thị Thế Ninh)

Tác giả: Nguyễn Văn Toan

Tác giả: Phạm Minh Sơn