500

Oops! Something went wrong.

There was an error processing your request. Please, try again.
If the problem persists, contact support.

Home
Hưởng ứng ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam

Hưởng ứng ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam

Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam là sự kiện văn hóa quan trọng đối với những người yêu sách và cả cộng đồng xã hội; góp phần xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm bản sắc dân tộc. Có thể nói, dưới sự phát triển của khoa học công nghệ, văn hoá đọc ngày càng bị mai một, thay vào đó là những chiếc điện thoại, những trò chơi tiêu khiển thì đây chính là dịp khơi gợi lòng yêu sách, sở thích đọc, kĩ năng đọc, cũng như để tôn vinh giá trị của sách, khẳng định vị trí, vai trò và tầm quan trọng của sách trong đời sống xã hội. Hưởng ứng ngày Sách và Văn hoá đọc Việt Nam, Đoàn trường THPT Trung Giã phối hợp cùng thư viện sắp xếp lại thư viện và trưng bày sách thành những di tích văn hoá lịch sử để mở ra một không gian mới khi đọc sách và tạo hứng thú cho học sinh mỗi lần đọc sách!

Sau đây là một số hình ảnh do BCH đoàn trường cung cấp...

Tác giả: Nguyễn Văn Toan