500

Oops! Something went wrong.

There was an error processing your request. Please, try again.
If the problem persists, contact support.

Home
Kế hoạch công tác chủ nhiệm tuần 36

Kế hoạch công tác chủ nhiệm tuần 36

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI

      TRƯỜNG THPT TRUNG GIÃ

 

NỘI DUNG SINH HOẠT TUẦN 35, KẾ HOẠCH CHỦ NHIỆM TUẦN 36

14/5/2022

1. Tổ chức sơ kết tuần, thông báo kết quả kết quả học tập, rèn luyện kỳ 2, cả năm (tạm thời).

2. Quán triệt học sinh thực hiện nền nếp nội quy, chống dã đám cuối kỳ, cuối năm.

3. Khối 12 thông báo mời họp CMHS cuối năm:

- Thời gian: từ 8h00 ngày 15/5

- Địa điểm: Phòng học của lớp mình

- GVCN có mặt trước 30’ để họp với BGH trước khi lên lớp tổ chức họ

Tải xuống file đính kèm

Tác giả: Nguyễn Anh Hải