500

Oops! Something went wrong.

There was an error processing your request. Please, try again.
If the problem persists, contact support.

Home
Kế hoach công tác chủ nhiệm tuần 34

Kế hoach công tác chủ nhiệm tuần 34

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI

      TRƯỜNG THPT TRUNG GIÃ

 

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM TUẦN 34

( 2/5-7/5)

1. Giáo viên chủ nhiệm duyệt hạnh kiểm HKII và cả năm với đ/c Hải vào thứ 3, ngày 3/5/2022. Họp Hội đồng xét hạnh kiểm học sinh toàn trường vào 10h sáng thứ 4, 4/5/2022

2. Tiếp tục giải bóng đá TG CUP lần thứ V và các hoạt động Đoàn thanh niên. Tập trung duy trì nền nếp nội quy, chống dã đám cuối kỳ, cuối năm.

3. Giáo viên chủ nhiệm khối 12 tự kiểm tra, rà soát thông tin trong hồ sơ của học sinh trên CSDL. Ngay sau khi có đủ điểm, hạnh kiểm sẽ tổ chức kiểm tra chéo giữa các lớp trong khối 12.

4. GVCN thông báo cho học sinh lớp mình: Xã Trung Giã tổ chức cấp mã định danh điện tử, tích hợp nhiều loại giấy tờ trên đó cho tất cả học sinh của nhà trường vào các ngày nghỉ Lễ 30/4, 01/5 và 02/5 (kể cả buổi tối) để sau này các em không phải nghỉ học để đi làm. Do đó các thầy, cô CN nhắc nhở để 100% học sinh hoàn thành công việc này.

Tải xuống file đính kèm

Tác giả: Nguyễn Anh Hải