500

Oops! Something went wrong.

There was an error processing your request. Please, try again.
If the problem persists, contact support.

Home
Kế hoach công tác chủ nhiệm tuần 33

Kế hoach công tác chủ nhiệm tuần 33

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI

      TRƯỜNG THPT TRUNG GIÃ

 

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM TUẦN 33

( 25/4-30/4)

1. Giáo viên chủ nhiệm tổ chức kiểm điểm, xếp loại hạnh kiểm HKII và cả năm của học sinh lớp mình vào tiết chào cờ sáng thứ 2, ngày 25/4 và dán lên bảng trong phòng Hội đồng để các đồng chí giáo viên bộ môn nhận xét.

2. Các chi đoàn triển khai Kế hoạch nhỏ theo phát động của Huyện đoàn và Đoàn trường.

3. Đẩy mạnh vệc ôn tập HKII và thực hiện tốt cam kết về thực hiện mùa thi nghiêm túc, chất lượng, hiệu quả. Tập trung thực hiện nhiệm vụ kiểm tra cuối HKII nghiêm túc, thực chất, kết quả cao.

4. Ngày 30/4, 01/5, 02/5 học sinh được nghỉ lễ. Giáo viên chủ nhiệm các em lưu ý các hoạt động của gia đình vui tươi nhưng đảm bảo an toàn, nghiêm chỉnh chất hành Luật ATGT; không tắm sông, tắm hồ, thực hiện phòng, chống đuối nước và phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Vui chơi không quên nhiệm vụ học tập, đặc biệt các môn chưa kiểm tra cuối kỳ cần tiếp tục ôn tập để có kết quả tốt.

Tải xuống file đính kèm

Tác giả: Nguyễn Anh Hải