500

Oops! Something went wrong.

There was an error processing your request. Please, try again.
If the problem persists, contact support.

Home
Kế hoach CN tuần 35

Kế hoach CN tuần 35

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI

      TRƯỜNG THPT TRUNG GIÃ

 

NỘI DUNG SINH HOẠT TUẦN 34, KẾ HOẠCH CHỦ NHIỆM TUẦN 35

7/5/2022

1. Tổ chức sơ kết tuần, thông báo kết quả xét duyệt hạnh kiểm. Lưu ý đánh giá cuối cùng còn căn cứ vào kết quả học tập, quá trình rèn luyện những tuần cuối năm học.

2. Quán triệt học sinh thực hiện nền nếp nội quy, chống dã đám cuối kỳ, cuối năm.

3. Giáo viên chủ nhiệm khối 12 phối hợp đ/c La tổ chức kiểm tra, bổ sung, chỉnh sửa thông tin trong hồ sơ của học sinh trên CSDL và trên hệ thống đăng ký thi TN THPT. Ngay sau khi có đủ điểm, hạnh kiểm sẽ tổ chức kiểm tra chéo giữa các lớp trong khối 12.

4. Tiết chào cờ thứ 2, ngày 09/5/2022: GVCN triển khai hướng nghiệp cho học sinh, chủ đề số 9

5. 8h00, thứ tư, ngày 11/5: Họp các trưởng ban đại diện CMHS khối 12, phối hợp công tác giáo dục học sinh giai đoạn cu

Tải xuống file đính kèm

Tác giả: Nguyễn Anh Hải