500

Oops! Something went wrong.

There was an error processing your request. Please, try again.
If the problem persists, contact support.

Home
Đề thi thực hành Tin văn phòng năm 2021

Đề thi thực hành Tin văn phòng năm 2021

Bình thường kỳ thi nghề phổ thông dành cho học sinh lớp 12 thường tổ chức vào khoảng tháng 9, 10 hàng năm. Nhưng do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên kỳ thi nghề phổ thông năm 2021 được tổ chức lùi lại sang tận đầu năm 2022. Đợt 1 vào ngày 20 tháng 2 năm 2022. Đợt 2 dự kiến vào ngày 17 tháng 4 năm 2022. Vậy nên, đề thi nghề vẫn mang tiêu đề là đề thi của năm 2021.

Chi tiết tham khảo file đính kèm!

Tải xuống file đính kèm

Tác giả: Nguyễn Văn Toan